Tisky

Tisky z rady nebo zastupitelstva hlavního města Prahy v souvislosti s Opencard

3.4.2012 R-6527 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na “Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC”
pdficon Usnesení Rady HMP – PDF eBook včetně příloh
Jednotlivé dokumenty