Smlouvy

Seznam smluv vztahujících se ke kauze Opencard

Data a dokumenty byly převzaty ze starších stránek s tématikou Opencard. Není v silách autorů ověřit správnost veškerých informací.
Stejné smlouvy jsou průběžně zpracovávány i zde

DATUM SMLOUVA ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ STRANA
4.5.2005 pdficon Liceční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program LIC/40/00/000876/2005 Haguess, a.s.
6.12.2005 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/000946/2005 Soluzina, s.r.o.
21.4.2006 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001040/2006 IQUAP ČR, s.r.o.
2.6.2006 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001063/2006 Allshare Finance CE, a.s.
2.6.2006 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001062/2006 IMPACT PR & Consultacy, a.s.
23.10.2006 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo DIL/40/05/001120/2006 Haguess, a.s.
24.10.2006 pdficon Smlouva o reklamní a marketingové spolupráci INO/40/05/001119/2006 MARK/BBDO, a.s.
25.10.2006 pdficon Smlouva o poskytnutí služby “Řešení PKI pro čipovou kartu” INO/40/05/001121/2006 Monet+, a.s.
6.11.2006 pdficon Servisní smlouva INO/40/05/001127/2006 Haguess, a.s.
6.11.2006 pdficon Licenční smlouva LIC/40/05/001128/2006 Haguess, a.s.
15.11.2006 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001120/2006 Haguess, a.s.
11.12.2006 pdficon Smlouva o úschově USC/40/05/001153/2006 Haguess, a.s.
26.2.2007 pdficon Smlouva o poskytnutí služeb servisu KAP DIL/40/05/001271/2007 Haguess, a.s.
26.2.2007 pdficon Smlouva INO/40/05/001270/2007 Haguess, a.s.
26.2.2007 pdficon Licenční smlouva LIC/40/05/001272/2007 Haguess, a.s.
22.3.2007 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001282/2007 TELMAX, s.r.o.
29.3.2007 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001291/2007 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
3.4.2007 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001290/2007 Agentura BOSS
11.4.2007 pdficon Smlouva o smlouvě budoucí o převodu ochranné známky a liceční smlouvě SOB/40/00/001295/2007 Haguess, a.s.
11.4.2007 pdficon Kupní smlouva KUM/40/05/001294/2007 Monet+, a.s.
12.4.2007 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/05/001296/2007 Haguess, a.s.
18.5.2007 pdficon Smlouva o převodu ochranné známky a licenčních smlouva LIC/40/00/001312/2007 Haguess, a.s.
29.5.2007 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001313/2007 Corpus Solutions, a.s.
3.7.2007 pdficon Dodatek č. 1 ke smlouvě INO/40/05/001119/2006 INO/40/05/001119/2006 MARK/BBDO, a.s.
11.7.2007 Licenční smlouva LIC/40/01/001613/2008 Haguess, a.s.
28.8.2007 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001344/2007 Monet+, a.s.
10.9.2007 pdficon Mandátní smlouva Správa zóny placeného stání na území MČ Praha 1 MAN/29/00/000860/2007 Parking Praha, a.s.
10.9.2007 pdficon Mandátní smlouva Správa zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MAN/29/00/000861/2007 Parking Praha, a.s.
17.9.2007 pdficon Smlouva o poskytnutí služeb podpory a údržby systémy OCSP DIL/40/05/001367/2007 Monet+, a.s.
31.10.2007 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001386/2007 Haguess, a.s.
20.11.2007 pdficon Smlouva o poskytování služeb DIL/40/05/001408/2007 Axcode, s.r.o.
26.12.2007 Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/00/001951/2007 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
3.1.2008 pdficon Mandátní smlouva MAN/29/00/001024/2008 Activ, s.r.o.
15.1.2008 pdficon Smlouva o poskytování právní pomoci POS/40/01/0001459/2008 Advokátní a komerčněprávní kancelář
20.1.2008 pdficon Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu INO/40/01/001471/2008 Axcode, s.r.o.
21.4.2008 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001529/2008 Haguess, a.s.
23.4.2008 pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/01/001531/2008 Axcode, s.r.o.
6.5.2008 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/05/001536/2008 BNV consulting, s.r.o.
1.7.2008 pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/01/001560/2008 Axcode, s.r.o.
24.7.2008 pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/001634/2008 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
30.7.2008 pdficon Smlouva o zpracování osobních údajů INO/40/01/001639/2008 Haguess, a.s.
31.7.2008 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty Opencard DIL/40/01/001684/2008 Dopravní podnik, a.s.
31.7.2008 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001638/2008 Haguess, a.s.
31.7.2008 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001638/2008 Haguess, a.s.
31.7.2008 pdficon Smlouva o zpracování osobních údajů INO/40/01/001653/2008 Haguess, a.s.
31.7.2008 pdficon Licenční smlouva LIC/40/01/001651/2008 Haguess, a.s.
31.7.2008 pdficon Smlouva o zřízení a provozu kontaktního místa SKC Haguess, a.s. & Cross Point, s.r.o.
6.8.2008 pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/001645/2008 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
20.8.2008 pdficon Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu INO/40/01/001657/2008 Axcode, s.r.o.
1.9.2008 pdficon Smlouva o poskytnutí poradenství INO/40/01/001674/2008 Raiffeisenbank, a.s.
19.9.2008 pdficon Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb DOH 40/01/001686/2008 Česká pošta, s.p.
20.10.2008 pdficon Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využití karty Opencard DIL/40/01/001684/2008 Dopravní podnik, a.s.
24.11.2008 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001767 ATBON, a.s.
1.1.2009 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001831/2009 Haguess, a.s.
2.1.2009 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů INO/40/01/001639/2008 Haguess, a.s.
3.2.2009 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a provozu sběrného místa Opencard DIL/40/01/001679/2008 Dopravní podnik, a.s. & MČ Praha 13
3.2.2009 pdficon Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa Opencard DIL/40/01/001679/2008 Dopravní podnik, a.s. & MČ Praha 13
26.2.2009 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001860/2009 Haguess, a.s.
26.2.2009 pdficon Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/05/001860/2009 Haguess, a.s.
28.5.2009 pdficon Smlouva o poskytování právních služeb INO/40/01/001974/2009 Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & partneři
14.7.2009 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/40/01/001966/2009 Haguess, a.s.
20.8.2009 pdficon Smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/002049/2009 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
1.12.2009 pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/41/01/002219/2009 Martin Opatrný
12.2.2010 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Dopravní podnik, a.s. & Haguess, a.s.
12.2.2010 Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/66/01/000597/2010 Haguess, a.s.
12.2.2010 Dodatek č. 1 k Liceční smlouvě LIC/40/01/001613/2008 Haguess, a.s.
15.2.2010 pdficon Dodatek ke smlouvě o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/66/01/000597/2010 Haguess, a.s.
1.5.2010 Dohoda o souhlasu s převodem služeb datového přenosu z parkovacích automatů v ZPS MČ Praha 3 INO/66/01/000638/2010 Activ Parking, s.r.o.
18.5.2010 pdficon Smlouva o poskytování právního poradenství POS/40/01/002300/2010 Abbot Legal, advokátní kancelář
30.5.2010 pdficon Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právního poradenství POS/40/01/002300/2010 Abbot Legal, advokátní kancelář
18.6.2010 Smlouva o převodu práv a povinností k tel. Číslu 12444 Pražská informační služba
30.9.2010 pdficon Dodatek č. 1 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb DOH 40/01/001686/2008 Česká pošta, s.p.
24.10.2010 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb INO/41/01/002219/2009 Martin Opatrný
4.11.2010 pdficon Smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/002423/2010 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
31.12.2010 pdficon Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb INO/41/01/002219/2009 Martin Opatrný
31.12.2010 pdficon Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb INO/41/01/002219/2009 Martin Opatrný
14.1.2011 pdficon Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb INO/66/01/000597/2010 Haguess, a.s.
31.1.2011 pdficon Smlouva o provozu Sběrných míst Opencard INO/40/02/002575/2011 Cross Point, s.r.o.
1.2.2011 pdficon Smlouva o spolupráci a technické podpoře INO/66/01/000713/2011 Haguess, a.s.
16.2.2011 pdficon Smlouva o dílo DIL/66/01/000724/2011 Monet+, a.s.
25.2.2011 pdficon Dodatek č. 2 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb DOH 40/01/001686/2008 Česká pošta, s.p.
1.4.2011 pdficon Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo DIL/66/01/000724/2011 Monet+, a.s.
2.5.2011 pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/02/002592/2011 Axima, s.r.o.
27.6.2011 pdficon Smlouva o zajištění outsourcingu reprografických služeb INO/66/06/000818/2011 Océ Česká republika, s.r.o.
14.7.2011 pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/002645/2011 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář+JUDr. Daniel Volopich+JUDr. Tomáš Tomšíček+PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář+ Abbot Legal, DLA Piper Prague LLP
24.8.2011 pdficon Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě LIC/40/01/001613/2008 Haguess, a.s.
3.10.2011 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/02/002676/2012 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
3.10.2011 pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/02/002675/2011 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
1.11.2011 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/002694/2011 Monet+, a.s.
1.11.2011 pdficon Smlouva o zpracování osobních údajů INO/40/01/002695/2011 Monet+, a.s.
25.11.2011 Dílčí smlouva o poskytování právních služeb INF/1971/2011 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
21.12.2011 pdficon Smlouva o podnájmu části nebytových prostor č.12/304/286 PNN/66/06/001016/2012 ČD – Telematika, a.s.
4.1.2012 pdficon Dodatek č. 1 k Dohodě o souhlasu s převodem služeb datového přenosu z parkovacích automatů v ZPS MČ Praha 3 INO/66/01/000638/2010 City Parking Group, s.r.o.
4.4.2012 pdficon Dohoda o narovnání DOH/63/03/000153/2012 Martin Opatrný
4.4.2012 pdficon Dohoda o mlčenlivosti DOH/63/03/000154/2012 Martin Opatrný
6.4.2012 pdficon Smlouva o poskytování základní podpory programového vybavení INO/40/03/002741/2012 Haguess, a.s.
8.4.2012 pdficon Smlouva o poskytování rozšířené podpory programového vybavení INO/40/03/002742/2012 Haguess, a.s.
16.4.2012 pdficon Smlouva o dílo DIL/40/02/002747/2012 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
1.6.2012 pdficon Smlouva o zpracování osobních údajů INO/40/02/002753/2012 Dopravní podnik, a.s.
1.6.2012 pdficon Smlouva o užívání ochranné známky a grafiky Opencard INO/40/02/002757/2012 Telefónica Czech Republic, a.s.
23.8.2012 pdficon Smlouva na dodávky karet a poskytování souvisejících služeb DIL/40/02/002793/2012 Monet+, a.s.
19.11.2012 pdficon Dodatek č. 3 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb DOH 40/01/001686/2008 Česká pošta, s.p.
pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/01/001901/2009 Axcode, s.r.o.
pdficon Smlouva o zpracování osobních údajů INO/40/02/002574/2011 Cross Point, s.r.o.
pdficon Smlouva o poskytnutí poradenské činnosti INO/40/01/001524/2008 Deloitte Advisory s.r.o.
pdficon Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty Opencard DIL/40/01/001684/2008 Dopravní podnik, a.s.
pdficon Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty Opencard DIL/40/01/001684/2008 Dopravní podnik, a.s.
pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001871/2009 ELTES, s.r.o.
pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001746/2008 Et netera a.s.
pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001652/2008 Haguess, a.s.
pdficon Licenční smlouva LIC/40/01/001650/2008 Haguess, a.s.
pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001683/2008 JU-TURN MEDIA a.s.
pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/01/001674/2008 Komix, s.r.o.
pdficon Smlouva o dílo DIL/40/01/001605/2008 METRONOME s.r.o.
pdficon Dodatek: Smlouva o zpracování osobních údajů DIL/66/01/000724/2011 Monet+, a.s.
pdficon Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu INO/40/01/001715/2008 PADCOM, s.r.o.
pdficon Smlouva o poskytování služeb INO/40/01/001852/2009 PADCOM, s.r.o.
pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb INO/40/01/001899/2009 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/001465/2008 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
pdficon Rámcová smlouva o poskytování právních služeb POS/40/01/001599/2008 Řanda Havel Legal, advokátní kancelář
pdficon Dodatek: Smlouva o zpracování osobních údajů DIL/66/01/000724/2011 Státní tiskárna cenin