Audity

Dokumentace k proběhlým auditům v případu Opencard

Září 2015 Pirátská strana; Mgr. Bc. Jakub Michálek,
člen kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy
28.9.2015 zprávaAnalýza kauzy Opencard, díl I. (37 stran)
29.9.2015 průvodní dopis Průvodní dopis ke zprávě
17. 4. 2015 NEXIA AP a.s., Inoxive s.r.o., KVADOS a.s., Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři – Posouzení aktuálního provozu, využívání a rizik karty Opencard
zpráva Souhrnná zpráva na posouzení aktuálního provozu, využívání a rizik karty Opencard
rizika Detailní přehled identifikovaných provozních, funkčních, licenčních, ekonomických a právních rizik stávajícího stavu a provozu systému Opencard pro PCKS a pro systém DOS
varianty řešení Detailní přehled identifikovaných variant řešení současného stavu Opencard
průvodní dopis Průvodní dopis a připomínky ke zprávě
Leden 2010 APOGEO Audit s.r.o. –
20.1.2010 pdficon Zpráva z prověrky vybraných oblastí
pdficon Shrnutí základních informací obsažených ve zprávě APOGEO Audit s.r.o. a eFractal a.s.
Prosinec 2009 eFRACTAL – Technologické posouzení infrastruktury PCMS
Prosinec 2009 pdficon Technologické posouzení infrastuktury PCMS a znalecký posudek
Listopad 2009 NEXIA AP a.s. a A. T. KEARNEY GmbH – Forenzní audit
20.11.2009 pdficon Zpráva o provedení forenzního auditu OpenCard ke dni 30. 6. 2009
pdficon Komentář odboru INF MHMP ke Zprávě o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu
1.12.2009 pdficon Komentář DPP, a.s. ke Zprávě o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu
Srpen 2006 PLEON Impact – Marketingová strategie pro Univerzální kartu Pražana
Srpen 2006 pdficon Marketingová strategie strany 1 – 56
Srpen 2006 pdficon Marketingová strategie strany 57 – 102