III. Výhledy do budoucna

Budoucnost projektu OpenCard

Pokračování v projektu OpenCard je pro Prahu jednoznačně nevýhodné. Toto není stanovisko pouze občanů, kteří sledují obrovské náklady vložené do projektu karty, která je ve výsledku pouhou tramvajenkou, ale také primátorky Adriany Krnáčové. Ta se takto nechala slyšet v dubnu 2015 po obdržení analýzy společnosti NEXIA AP. Krnáčová si také neumí představit “jakýkoli model spolupráce se společností E-Money Services”, tedy držitelem licence OpenCard. Zástupce NEXIA AP při zveřejnění analýzy OpenCard uvedl následující závěry (více v tiskové zprávě magistrátu ):

  • Projekt Opencard nemá žádné vize ani cíle.
  • Koncept městské karty je zastaralý.
  • Uživatelská hodnota OpenCard s výjimkou funkce elektronické tramvajenky je nulová.
  • Projekt nebyl nikdy strategicky řízen městem, nýbrž dodavatelem, a tato vysoká závislost je příčinou vysokých nákladů a současného kritického stavu.
  • Doporučení NEXIA AP je takové, že by se Opencard měla transformovat výhradně na dopravní kartu komplexně provozovanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Budoucí řešení odbavení v Pražské integrované dopravě (PID)

Od začátku března 2015 systém odbavení v PID nestojí pouze na kartě Opencard, protože Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal vydávat také papírové předplatní kupóny. Zástupci Pirátů v pražském zastupitelstvu, kteří jako jediní ze zastuitelů poskytli webu openkarta.cz svou vizi řešení odbavení v PID, preferují variantu nepokračování v dlouhodobém provozu a rozvoji OpenCard, a to z těchto tří důvodů:

  • Nevhodnost konceptu multifunkční městské karty, vysoká provozní a investiční nákladovost OpenCard.
  • Náročnost provozování a správy OpenCard ze strany magistrátu.
  • Nevýhodnost dosavadních smluvních vztahů, vysoká dlouhodobá rozvojová i provozní závislost na dodavateli (společnosti E-Money Services).

Je třeba přijít s novým, dlouhodobým řešením, které bude bez monopolů, bude pružně využívat stávající i nastupující technologie a dá cestujícím možnost volby, jak odbavení provést. Takové řešení vyžaduje definování a aktualizovaci potřeby a cílů Prahy v tarifní politice, v odbavování a v integraci MHD. Cílem projektu, který nahradí OpenCard, by také mělo být snížení nepřiměřených nákladů současných systémů, mj. skrze důsledné využívání otevřených výběrových řízení.

Jak se zapojit do utváření budoucnosti PID

Chcete se k chystaným koncepcím vyjádřit? Můžete to udělat na zastupitelstvu (kde najdete termíny zasedání a manuál pro interpelace), nebo se ptejte radních online.