500 dnů do promlčení

Zbývá posledních 500 dní do promlčení kauzy Opencard

 

15.5.2015 – Pražané se stále potýkají s dědictvím Opencard, která podle posledního auditu už stála hlavní město 1,7 miliardy Kč. Vyšetřování případu už trvá šest let a státní zástupkyni se podařilo před soud dostat pouze úředníky. Do promlčení případu dnes zbývá 500 dní.

 

V lednu letošního roku poslanecká sněmovna schválila návrhy parlamentní vyšetřovací komise, ve které žádá vládu, aby se zasadila o znovuotevření případu Opencard. Jaké kroky byly učiněny nebo kdo byl pověřen touto činností už ale předseda komise neví.

 

Pražské fórum sledovalo každé jednání vyšetřovací komise a plně se ztotožňuje s jejími závěry. Stačí se podívat na činnost státní zástupkyně Máchové, které se daří už šest let případ držet daleko od Pavla Béma a jeho rady. Komise odvedla velký kus práce a byla by škoda, aby se kvůli pasivitě vlády kauza opět zametla pod koberec,” říká předsedkyně Pražského fóra Tereza Kněžourková.

 

Předseda vyšetřovací komise Bronislav Schwarz podal trestní oznámení na vyšetřovatele i na státní zástupkyni Dagmar Máchovou, která má případ na starosti. Sám ale do dalších osudů případu nezasahuje. Události kolem Opencard se tak za tichého přihlížení vlády blíží promlčení.

 

Sněmovnou schválené usnesení:

“Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.”

 

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard, Sněmovní dokument 1699:

“Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, velkému množství zjištěných pochybení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, GIBS, nestandardnímu přístupu ze strany státního zastupitelství, samotného nedošetření celého případu, jeho podstatné části a dále pak možnému pokračování protiprávního jednání úředníků a politiků na MHMP, navrhujeme případ řádně došetřit, prověřit, či vrátit dle věcné a místní příslušnosti orgánům činným v trestním řízení, to za využití všech možností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.”

 

http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1699&o=7

 

Kontakt:

Tereza Kněžourková, Pražské fórum – 608 101 802

tereza.knezourkova@prazskeforum.cz

 

Organizace Pražské fórum usiluje o otevřený magistrát, který komunikuje s občany. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva, prosadila zde například občanské interpelace. Sleduje pražské kauzy a pomáhá je zviditelnit prostřednictvím happeningů. Je členem platformy Rekonstrukce státu.

Pražské fórum se dlouhodobě věnuje případu Opencard, na stránkách iniciativy jsou k dispozici stenozáznamy všech výslechů parlamentní vyšetřovací komise.

http://www.prazskeforum.cz/

Subscribe to our mailing list

* indicates required