Nová analýza Opencard od Pirátů: projekt byl schválen díky podvodu Pavla Béma

Nová analýza kauzy Opencard popisuje podvody při původním schvalování projektu a následném zadávání zakázky. Autorem analýzy je Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů a člen kontrolního výboru v zastupitelstvu hl. m. Prahy. Zveřejněný text je první dílem analýzy, který se vrací k počátkům kauzy. Nic nového pod sluncem, říkáte si? Naopak, věcný přehled všech prohřešků u zrodu projektu vzešlý přímo z vedení města – to tu ještě nebylo.

První, téměř 40stránkový díl analýzy se zabývá  schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále významnou veřejnou zakázkou na servisní kartové centrum schválenou Radou Pavla Béma. Analýza má sloužit jako “podkladový materiál pro další ověřování, zjišťování skutečností a argumentaci hlavního města Prahy a jím pověřených profesionálů z řad advokacie, ekonomického poradenství a auditu”. Text, jehož kompletní znění stáhnete zde, přináší dva hlavní závěry:

1. Podvod při schvalování Opencard Zastupitelstvem

Projekt předložený zastupitelstvu ke schválení Radou v čele s Pavlem Bémem byl finačně jasně nereálný. To však bylo zastupitelům zamlčeno, resp. tehdejší primátor Bém a jeho náměstek Hulinský argumentovali, že projekt bude ziskový. Bývalý primátor později sám uvedl, že již tehdy věděl, že tomu tak není. Bém tedy záměrně uvedl zastupitelstvo v omyl.

2. Zakázka na servisní kartové centrum byla zmanipulovaná

Na přípravě dokumentace projektu se protiprávně podílela společnost Haguess, která zakázku také následně dostala. Při tvorbě dokumentace a přidělení zakázky však Rada a Magistrát z mnoha důvodů porušily usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. Např. namísto otevřeného technologického řešení zvolily řešení závislé na jednom dodavateli nebo připravily projekt tak, že ani zdaleka – navzdory alokovaným prostředkům – nenaplnil původní cíle (a z Opencard se stala pouhá tramvajenka).

Doporučení pražské Radě

Dle Jakuba Michálka by Rada hl. m. Prahy měla před promlčením připravit žalobu jménem města. Vzhledem k nedostatku času navrhuje, aby byla (za předem stanovených podmínek) zmocněna občanská iniciativa, která žalobu jménem města připraví. Praha by také měla vymáhat škodu 165 mil. Kč za uvedení zastupitelstva v omyl na bývalém primátorovi Bémovi a jeho náměstkovi Hulinském. Škoda by měla být vymáhána také na společnosti Haguess za manipulaci výběrového řízení. Z analýzy také vyplývá celá řada autorových doporučení, jak v radě a v zastupitelstvu postupovat v případě velkých projektů a zakázek do budoucna tak, aby se předešlo problémům a korupčnímu jednání, k jakým došlo v kauze Opencard.

Stažení kompletního prvního dílu analýzy

Kompletní první díl můžete stáhnout ze sekce Audity tohoto webu.