Státní zástupkyně Máchová se ohrazuje proti nařčení médií, vyšetřovací komise a nevládek

———- Přeposlaná zpráva ———-
Od: JUDr. Dagmar Máchová <dmachova@msz.pha.justice.cz>
Datum: 22. července 2015 16:11
Předmět:
Komu: info@prazskeforum.cz

Tereze Kněžourkové:

Dobrý den,
Byla jsem upozorněna na zveřejněný článek na několika internetových serverech, kde se zmiňujete o mém působení ve funkci státní zástupkyně Městského státního zastupitelství. Pokud jde o Vámi hodnocení mého výkonu dozoru v trestní věci odsouzený ing. Seyček a spol./ novináři označovanou jako Opencard/, lze pochopit, že jste ovlivněna ve svých názorech různými články novinářů či postupem Parlamentní vyšetřovací komise a přebíráte jejich myšlenky či závěry. Mohu Vás však ubezpečit, že žádný zákonný orgán/ nadřízená Vrchní státní zastupitelství v Praze a Nejvyšší státní zastupitelství, dále nalézací a odvolací soud/ v postupu policejního orgánu a dozorové státní zástupkyně žádná pochybení nebo nezákonnosti neshledaly. Jedině tyto orgány měly k dispozici trestní spis obsahující důkazy, na základě kterých mohly rozhodnout. Závěry všech ostatních, které v zásadě opakujete, jsou pouze spekulacemi. Dovolte, abych Vás poučila, že orgány činné v trestním řízení šetří, zda byl spáchán trestný čin a kdo je jeho pachatelem. V případě, že okolnosti svědčí o odpovědnosti politické, hospodářské, pracovněprávní a jiné, by měly rozhodovat jiné orgány státu, případně samosprávy, civilní soudy apod.

Pokud se zmiňujete o dalších trestních věcech, ve kterých jsem vykonávala dozor nad vyšetřováním. Trestní věc obžalovaného ing. Sitty- postupy orgánů činných v trestním řízení byly potvrzeny Městským soudem, Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky a rovněž dohledovým orgánem Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. O těchto rozhodnutích, které byly publikovány, se zcela účelově nezmiňujete.
Pokud jde o trestní věc Nemocnice Na Homolce, tak i zde bylo Vámi uváděné rozhodnutí potvrzeno v roce 2012 Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Ve věci bylo pokračováno s ohledem na nové skutečnosti. V těchto a dalších věcech, pokud hodláte dále pokračovat ve zveřejňování nepravdivých informací na státní zástupce, Vám doporučuji, abyste si stejně jako novináři informace napřed ověřovala. Informace zejména z publikací a názorů z okruhu Lidových novin, Aktuálně Cz., Neviditelný pes apod. nejsou zcela pravdivé a jejich nepravdivost je bez obtíží dohledatelná z trestních spisů.

Jinak Vám přeji do Vaší práce mnoho zdaru
JUDr. Máchová

***
Vážená paní státní zástupkyně,

s potěšením sleduji, že Vám leží na srdci pověst Městského státního zastupitelství v Praze natolik, že jste se rozhodla reagovat. I nás Pražany mrzí, že podle dostupných informací nelze mít v tuto instituci důvěru. Jak víte, veřejnost nemá možnost nahlížet do relevantních spisů ke kauze Opencard. Proto se rýsuje celá řada všetečných otázek, na které můžete poskytnout, fundované odpovědi.
Nechci nijak zpochybnit, že Vaše nadřízená, JUDr. Hercegová, shledává Vaši práci na Opencard i dalších případech jako bezchybnou. Naopak oceňuji její vysokou informovanost o průběhu všech případů. Třeba napomůže při odpovědích na otázky, které zvídavého občana napadnou při pročítání auditů, trestních oznámení a výslechů vyšetřovací komise.
(Pro pohodlí zúčastněných: všechny tyto dokumenty lze najít na www.openkarta.cz.)

Opencard je ukázkově zmapovaný příklad úniku peněz. Podle materiálu Magistrátu měla Opencard generovat zisk. Pozdější audit tento dokument označuje jako účelovou a zcela nedosažitelnou fikci. Není divu – materiál pro Magistrát zpracoval jednatel firmy Haguess. Celkové náklady projektu jsou aktuálně vyčísleny na 1,7 miliardy Kč.

Podle informací parlamentní vyšetřovací komise z projektu zmizelo 800 milionů Kč za nejrůznější “konzultační služby”. Mají zvláštní společný rys – jsou těsně pod limitem pro zadání veřejné zakázky. Lidově se tomu říká salámování. Dá se tak přiklepnout zakázka vybrané firmě bez soutěže. Po tenkých podlimitních plátcích se dá také obejít odpovědný orgán. Například Rada hlavního města: ředitel Magistrátu může sám zadávat zakázky do výše 20 milionů.

Zároveň byla oznámena existence bankovních kont ve Švýcarsku, ke kterým měly přístup jistí dva pánové z Magistrátu. V trestním oznámení se hovoří o plánovaném podvodu. Jistě jste, paní státní zástupkyně, měla dobré důvody, když jste oznámené skutky rozdělila na dílčí a trestný čin podvodu překvalifikovala. Máme tomu tedy rozumět tak, že se žádný podvod nestal? Ví Městské státní zastupitelství, kam zmizely peníze daňových poplatníků?

Podle Vašich slov máte veškeré důkazy, které jste pro vyšetřování potřebovala. Před vyšetřovací komisí jste také uvedla, že “byly stíhány, obžalovány a odsouzeny všechny osoby, na které důkazní materiál dostačoval.“ Chápu správně, že po odložené prohlídce budovy Magistrátu ze smazaných počítačů žádné informace nezmizely?

Dokonce i soudce prohlásil, že souzení úředníci nejsou ti praví viníci. Proto se občané ptají: kdo se obohatil na projektu Opencard? Do čí kapsy zmizelo oněch 800 milionů? Máte-li v ruce veškeré potřebné důkazy, jistě dokážete obvinit nejen řadové úředníky za pilotní projekt, ale po 6 letech vyšetřování dostanete před soud zloděje. Nezlobte se, že na Vás tlačíme: do promlčení kauzy zbývá pouhý rok.

Těším se, že touto cestou dostane veřejnost odpověď, která by mohla zbavit Městské státní zastupitelství cejchu zametače důležitých kauz.

Tereza Kněžourková
Pražské fórum