Vyjádření klubu Pirátů ke kauze Opencard z 18. 6. 2015

Piráti: “Opencard měla být technologicky otevřeným systémem, což se nestalo, a k tomuto východisku je potřeba se vrátit. (…) Základní chybou Opencard byl špatný předpoklad, že město potřebuje čipovou kartu, aby si lidé přes e-shop či na přepážce objednali veřejné služby.” Pozn.: Klub Pirátů je jediný ze všech klubů v pražském zastupitelstvu, který reagoval na žádost o vyjádření ke kauze při příležitosti spuštění nového webu.

Piráti: Od Opencard ke skutečně otevřené samoobsluze městských služeb

Piráti se v kauze Opencard aktivně angažují od té doby, kdy vstoupili do zastupitelstva. Když jsme začali kauzu minulý podzim řešit, byla situace vyhrocená a město sice mělo záruky, že karty Opencard budou fungovat, ale nemohlo se spolehnout na dodavatele EMS, že bude možné vydávat nové karty. Aby nedošlo k situaci, že lidé si nebudou moci vyřídit průkazku a koupit kupón, zajistilo město jako zálohu papírové kupóny (viz podrobné zdůvodnění na blogu ). Nezávislý audit potvrdil, že šlo o dobrý krok (viz link). Vedle toho město získalo předběžné opatření soudu, kterým bylo dodavateli EMS nařízeno zachovat systém vydávání nových karet v provozu.

Situace Opencard je tedy stabilizovaná, město už není v kleštích jednoho dodavatele a má mnohem lepší vyjednávací pozici. Díky tomu jsme získali čas jednak na zevrubné vyřešení konkrétní odpovědnosti za pochybení v Opencard (základ je zde a prezentace , bude dokonečeno do září a zasláno policii), máme téměř hotový registr smluv k Opencard a zejména pracujeme na dlouhodobém řešení dopravních kupónů a jízdenek. Pokud společnost EMS nepřijde s opravdu výhodnými podmínkami pro Prahu, Opencard by měla být postupně utlumena a nahrazena systémem dopravního odbavení, který nebude závislý na jednom dodavateli. Opencard měla být technologicky otevřeným systémem, což se nestalo, a k tomuto východisku je potřeba se vrátit.

Základní chybou Opencard byl špatný předpoklad, že město potřebuje čipovou kartu, aby si lidé přes e-shop či na přepážce objednali veřejné služby. Komise pro informatiku již doporučila záměr zavést městský e-shop, přes který si lidé budou moci kupovat dlouhodobé kupóny a jiné městské služby. Člověk by si tak mohl např. objednat kupóny na MHD pro celou rodinu a město mu je doručí poštou, jak to funguje v normálních e-shopech nebo třeba ve Vídni. Na to by měl navazovat výběr moderních nosičů jízdenek včetně např. bankovních platebních karet či mobilních telefonů, který vzejde z výběrového řízení. Posledním dílkem do celkové skládačky je nové výběrové řízení na SMS jízdenky, které jsou dnes aspoň o polovinu předražené .

Mgr. Bc. Jakub Michálek,
předseda klubu Pirátů v zastupitelstvu hl. m. Prahy
jakub.michalek@pirati.cz, tel. 775 978 550

Česká pirátská strana
krajské sdružení Pirátů Praha
http://praha.pirati.cz