Praha blokuje vyšetřování Opencard, nové trestní oznámení má řešit státní zastupitelství v Olomouci

V kauze Opencard bylo podáno doplnění trestního oznámení, které reaguje na nestandardní způsob vyšetřování vedený zpochybňovanou státní zástupkyní JUDr. Dagmar Máchovou v Praze. Případ se proto dostal na stůl Státního zastupitelství v Olomouci.

(Tento článek představuje tiskovou zprávu k podání doplnění trestního oznámení.)

Podnět podala bývala pražská zastupitelka Jana Ryšlinková společně s nevládní organizací Pražské fórum, informace jsou zveřejněny na nových stránkách www.openkarta.cz. Zdůrazňují fakt, že přes jasně označená pochybení ve vyšetřování (která vyplývají i ze závěrečné zprávy parlamentní vyšetřovací komise k Opencard) případ stále leží na Městském státním zastupitelství v Praze. Času zbývá málo, případ bude promlčen za pouhých 15 měsíců.

Zpráva Parlamentní vyšetřovací komise jednoznačně říká, že se policie i státní zástupkyně odchýlily od původního trestního oznámení Ryšlinkové z roku 2009, které zdůrazňuje politickou odpovědnost. Vyšetřování přesto nebylo obnoveno ani půl roku od závěru komise. Vyšetřovací komise i soud shodně upozorňují, že obvinění vznesené JUDr. Dagmar Máchovou neodhalilo a nepostihlo skutečné původce a viníky projektu Opencard, zřejmě dlouho připravovaného podvodu. Původní trestní oznámení bylo odloženo. Doplnění dává důraz na politickou zodpovědnost, která byla překvapivě vztažena jen na Radu primátora Svobody, zatímco radní kolem Pavla Béma nikdy nebyli ani obviněni. Také tyto kroky jdou za státní zástupkyní Máchovou.

“Na základě mého trestního oznámení byla obviněna skupina řadových úředníků. Musíme se ale ptát: Kdo měl ale z celého případu prospěch? Kam šlo zmizelých 800 milionů? Státní zastupitelství v Praze tuto základní otázku pominulo. Proto jsme nové skutečnosti oznámili státnímu zastupitelství v Olomouci. Doufáme, že lidé kolem pana Ištvána dokáží tento případ dotáhnout do spravedlivého konce,” vysvětluje Jana Ryšlinková.

“Opencard není jediný nestandardní případ JUDr. Máchové. Právě dnes probíhá přelíčení v kauze Neograph. Před soudem tu jako obžalovaný stojí člověk, který ohlásil tunelování Dopravního podniku Ivo Rittigem. Stejná státní zástupkyně neshledala nic špatného ani v případu Homolka, přitom Lenka Bradáčová prohlásila, že vyšetřování nebylo v souladu se zákonem. Dagmar Máchová je žába na prameni Městského státního zastupitelství,” říká Tereza Kněžourková z Pražského fóra .

Sněmovnou schválené usnesení Vyšetřovací komise k Opencard: “Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě ČR, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.”

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard, Sněmovní dokument 1699: “Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, velkému množství zjištěných pochybení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, GIBS, nestandardnímu přístupu ze strany státního zastupitelství, samotného nedošetření celého případu, jeho podstatné části a dále pak možnému pokračování protiprávního jednání úředníků a politiků na MHMP, navrhujeme případ řádně došetřit, prověřit, či vrátit dle věcné a místní příslušnosti orgánům činným v trestním řízení, to za využití všech možností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.”

Kontakty:
Jana Ryšlinková: ryjana@volny.cz, tel.: 603 158 753
Tereza Kněžourková – Pražské fórum: tereza.knezourkova@prazskeforum.cz, 608 101 802

Přílohy:
Původní trestní oznámení (2009)  (.doc)
Doplnění trestního oznámení podané do Olomouce(2015)  (.docx)