Roční jízdné na Pražskou hromadnou dopravu za sníženou cenu je v prodeji